Регионално управление на образованието - Видин

Карта на сайта

Публикации

Uncategorized

Добрата новина

Месечни архиви: юни 2022

Национални програми

НВО - VII клас

Новини и публикации

НП "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование"

НП "Мотивирани учители"

НП „Ученически олимпиади и състезания“

Обучение и квалификация

Прием VIII клас

Проект: Да преместим класната стая в музеите / Procect: Let's Move The Classroom To The Museums

Проект: Създаване на иновативна платформа за комуникация и обучение в дигитална среда / Project: Creating an Innovative Platform of Communication and Teaching in a Digital Society

Профил на купувача

Свободни работни места

Състезания, конкурси и фестивали