Регионално управление на образованието - Видин

облачна платформа Google G Suite

“Център за творческо обучение” Ви кани да се запознаете с новия ускорен и подобрен процес за активация и внедряване на облачната платформа Google G Suite за образованието в училище и да се присъедините към общност от над 350 училища в страната, за които дигиталната трансформация е стандарт, а не предизвикателство.

С писмо на Министерство на образованието и науката от 31.3.2020 г. е обявена  възможността за безплатна активация и използване на Google G suite за образованието за всички български училища.

Връзка към писмото:

https://drive.google.com/file/d/1C1sNQw-gMPO-XoZllwM0uj1-C_yida-m/view?usp=sharing

С вградения инструментариум  за подкрепа и наличният вече добър опит, училищата в област ВИДИН​могат да бъдат по-подготвени и по-успешни в процесите на смислено внедряване на технологии.

G suite за образованието би подпомогнало дигитализирането на процеси във всяко училище, без значение от брой ученици, финансиране, или размер на населеното място.