Регионално управление на образованието - Видин

Сдружение „Бъдеще за всички” съвместно с фондация „Тръст за социална алтернатива” София организира полудневно събитие с регионален характер, насочен към педагогически и непедагогически специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 г. в детските градини и подготвителни групи в училища.

Темата на събитието е ”Как се отразява бедността върху децата: Ролята на детската градина за прекъсване на порочния кръг на бедността”

Датата за провеждане на събитието е 23-ри Април от 10:00 до 13:00ч. в сградата на община Лом