Регионално управление на образованието - Видин

Кандидатстване за участие в дейностите по проект
2019-1-BG01-KA201-062599 по Програмата „Еразъм+”

  • информация за проекта от тук
  • формуляр за кандидатстване от тук