Регионално управление на образованието - Видин

Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев”

Община Вършец организира провеждането на ХIII-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев”- Вършец 2020 г., който ще се проведе на 01 и 02 май 2020 г. в гр. Вършец, област Монтана.

Целта на прегледа е популяризиране на ученическите духови оркестри, творческа изява на учениците, занимаващи се с музикално изкуство, приобщаване на младото поколение към българската култура и стимулиране на извънкласната дейност на училищата.

В прегледа могат да вземат участие ученици от I до XII клас, без разделение по възрастови групи, а също така и мажоретни състави, придружаващи духовите оркестри, като изпълненията им няма да бъдат оценявани от журито.

  • Статут на XIII национален преглед на ученическите духови оркестри „ Димитър Пеев“ – Вършец 2020 г. и заявка за участие от тук