Регионално управление на образованието - Видин

европейски проекти

Сдружение „Учебна работилница Европа – Плевен е основано през 2012 г. и вече има в историята си успешна работа по 20 проекта с европейско финансиране, по програмите „Еразъм + и „Европа за гражданите, в партньорство с организации от Германия, Гърция, Белгия, Румъния, Испания, Австрия, Словения и други страни членки на ЕС.

В повечето от проектите основна целева група са учениците, студентите и младите хора. Темите на десетките проведени уроци, дискусии, конференции, включително такива с международно участие, интерактивни игри, уъркшопове, конкурси за есета, фотографии, рисунки са историята на Европейския съюз, европейските ценности и човешките права, мира, свободата и демокрацията, рисковете и предизвикателствата пред днешна Европа. Това са същите теми и въпроси, които се разглеждат от новия за България предмет „Гражданско образование“. В момента се работи по 6 европейски проекта. По два от тях – „Демо“ и „Единство“, финансирани по програма „Европа за гражданите“, са обявени 3 конкурса с творческа насоченост. Регламентите са публикувани в сайта на сдружение „Учебна работилница Европа“: https://lernwerkstatt-bg.eu/

 Проект „ДЕМО“ ще обсъди ситуацията с демокрацията в Европа със съвременни свидетели, с граждани, със снимки, речи и представители на политиката. В България старите структури на диктатура са все още живи и корупцията заплашва демокрацията; в Испания сепаратизмът изгражда „нови стени“; в Тюрингия (Германия-Изток) една дясна популистка партия обединява над ¼ от населението; в Западна Германия хората са скептични към обединението и разширяването на ЕС на изток. Затова е още по-важно да се разговаря с гражданите за настоящото положение на демокрацията и бъдещето на Европа и те да бъдат канени да участват активно.

Проект „ЕДИНСТВО се посвещава на Европа и нейните ценности, но и на настоящите предизвикателства пред Европа – популизъм, национализъм и расизъм. За целта се използват различни иновативни методи: на работни срещи със съвременници, гражданите от различни поколения обменят идеи за времето на хунтата, диктатурите и над 30 години европейско „ЕДИНСТВО“. Ценностите на ЕДИНСТВО с цялостното многообразие, човешко достойнство и солидарност, са изразени също в есетата и стиховете на гражданите, които се представят чрез „речи от балкона на обществени места във всеки град.

Конкурс за фотоси/колажи на тема: „Моята Европа“ – в моя град и в моята страна“


Регламент на конкурс за есе 

Конкурс за есе, стихотворение и фотоколаж

 За контакт и допълнителни уточнения търсете представителя на фондация „Съвременна плевенска медия, която е медиен партньор по проекта – Иванка Ватева, GSM 0898515193,

e-mail: vateva.61@abv.bg.

 

Искрено се надяваме с Вашето съпричастие и подкрепа да постигнем по-широка разгласа и максимален ефект от работата по тези европейски проекти.