Регионално управление на образованието - Видин

Електрониада 2020

Катедра „Електроника” на Русенски университет „Ангел Кънчев” организира на 22 февруари 2020 г. състезание „Електрониада 2020”, чиято цел е представяне на усвоените от учениците теоретични и приложни знания в областта на електрониката.

Попълнените заявки за участие се изпращат на следната електронна поща: amanukova@uni-ruse.bg в срок до 10 февруари 2020 г.

Лице за контакт: доц. д-р Анелия Манукова,
тел.: 0889180327

Регламент на състезание „Електрониада 2020” от тук

Програма на състезание „Електрониада 2020” от тук

Бланка на заявка за участие от тук