Регионално управление на образованието - Видин

Ролева симулация „Учениците като дипломати”

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун, в което е представена инициатива на гръцката неправителствена организация „ROI” за включване на български ученици в ролевата симулация „Учениците като дипломати”.

Министерството на образованието и науката не се ангажира с логистична подкрепа за участие в събитието.

информация от тук