Регионално управление на образованието - Видин

В Министерството на образованието и науката бе получена грама от посолството на Република България в Тбилиси, с която ни информират за получена по електронна поща информация за предстоящ международен „Европейски летен лагер 2019“. Лагерът се организира в периода 16-30 август 2019 г. в Грузия от Националния център за деца и младежи, с който Република България реализира проект по „Помощ за развитие“ на тема „Млади лидери за целите на устойчивото развитие“ през 2017 и 2018 г.

Проектът е подкрепян от ЕС и е продължение на откриването на пилотното училище за Източното партньорство (ИП) в Тбилиси, в което подбрани ученици от страните от ИП завършват средното си образование. Тази година се очаква в лагера да се включат около 100 ученици от ЕС и страните от ИП, които ще участват в различни образователни и интерактивни мероприятия. Цел на обучението ще е запознаване на участниците с европейските ценности и насърчаване на сътрудничеството, междукултурното разбирателство и толерантността между младежите в ЕС и страните от ИП.

Центърът отправя покана и до български участници на възраст между 14 и 18 години, записани в средни училища в Република България и владеещи английски език на ниво най-малко В2 (изисква се сертификат). Владеенето на друг официален език на ЕС, както и препоръка от преподавател са допълнителни предимства. Организаторите поемат разходите за транспорт (самолет), настаняване и храна. Срокът за кандидатстване е 30 април 2019 г. Документите се изпращат на електронен адрес eapsummer-camp2019@gmail.com.

Повече информация за процеса и изискваните документи може да се намери в приложения „INFO-PACK-2019.pdf”. По информация на организаторите, кандидатите за участие трябва да попълнят и апликационна форма, която може да бъде намерена на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBJvOzf2siJN7Sb4TZGug8bpkqTNgtn69z_xP0Ib4HvswrQ/viewform?fbclid=IwAR3iXOXjvF7w0LXXys5cm-kzgs7sR98bOxpJu33cI8N-RgqrfcvbguM129g.