Регионално управление на образованието - Видин

На основата на Меморандума, сключен на 04.04.2017 г., между РУО София град и Дружеството на Психолозите в България се провеждат ежемесечни методически срещи на психолозите и пед.съветници работещи в образователната система на столицата.

Информираме ви, че поредната 18-та среща на тези колеги ще се проведе на 24.04.2019 г. (сряда) в 163 ОУ «Черноризец Храбър», намиращо се в Дружба 2. Начало 9 ч.

Темата на срещата е „”Професионалния СТРЕС, БЪРНАУТ, АНГАЖИРАНОСТ и УЕЛНЕС в Образованието“   (идеята е да се обсъди оценяването на професионално свързаните негативни и позитивни психични явления и тяхното управление в контекста на образователната система.

Програмата на тази среща, както и начините за транспорт до 163 ОУ са в следния файл (https://dox.abv.bg/download?id=8fda554dac). Очакваме вашите колеги да се включат в предстоящата и следващите ежемесечни срещи на колегите психолози и пед.съветници от София.

Индикативната програма на 9-те ежемесечни срещи на колегите през 2018-2019 са дадени в следния файл – http://dox.bg/files/dw?a=33d9f70672. Очакваме до 30.04.2019 г. ваши предложения за домакинство на вашето училище или ДГ на някоя от срещите през май и юни на тези колеги.