Регионално управление на образованието - Видин

ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ

„СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”,

София, 15-16 ноември 2019 година