Регионално управление на образованието - Видин

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ, София 1619, бул. “Цар Борис ІІІ” № 224 – www.diuu.bg в партньорство със СДРУЖЕНИЕ  “УЧИЛИЩНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ” провежда  първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници: “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”, с ръководител на обучението – доц. д-р Станка Михалкова.

Модулът ще бъде проведен в две фази.

Първата фаза ще се проведе от 15 до 19 април 2019 г. – София, бул.»Братя Бъкстон» №31.

Втората фаза ще се проведе през месец юни. Групата ще определи датите за II фаза.

Общият хорариум за Първия модул е 64 уч. часа – по 32 уч. часа за всяка фаза.

Цената на обучението е  – по 180лв. за всяка фаза.

След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ “Св. Климент Охридски“ – ДИУУ.

Програмата има за цел усъвършенстване на консултантските умения на педагогическите съветници. В приложен план се овладяват съвременни психологически подходи и техники от различни психотерапевтични школи.

Основно преимущество на програмата е възможността за работа под супервизия – обсъждане на случаи от собствената консултантска практика на участниците – още от втората фаза на първия модул.

Тази програма е доказала своята ефективност през годините и в нея са включени педагогически съветници от цялата страна. Всяка година се надгражда нов модул.

Ако до сега не сте се включили в програмата и проявявате интерес имате възможност да заявите своето участие до 07 април 2019 г. на адрес:

uskonsultirane@gmail.com

Можете да заплатите обучението в брой при започването му или по банков път:   

Сдружение “Училищно и семейно консултиране“

IBAN: BG57RZBB91551005120612

BIG:  RZBB BG SF

Райфайзенбанк

Основание ПП1-1-19, Име на участник и институция