Регионално управление на образованието - Видин

AUBG MultiTalent Quest 2020

American University in Bulgaria представя възможност за извънкласна академична изява на талантливите, знаещи и можещи единадесетокласници – AUBG MultiTalent Quest 2020.

За четвърта поредна година Американският университет в България (АУБ) организира AUBG MultiTalent Quest 2020 – уникално международно мултидисциплинарно състезание за ученици от 11-и клас, които владеят английски език на минимум средно ниво, имат отлична обща култура, както и познания и способности в множество академични, креативни и спортни дисциплини. Състезавайки се с единадесетокласници от другите балкански страни (а тази година може би и от страни извън региона), те ще добият усещане за правилна самопреценка на възможностите си в извънучилищен мащаб, ценен опит за работа в екип и ще научат повече за мултидисциплинарното образование.

Такса за участие в Първи кры на състезанието няма. АУБ поема разходите по престоя и храната на 64  финалисти и техен придружител (учител, родител или близък) за трите дни на Втория кръг на състезанието на 13-15 март 2020 година в кампуса на АУБ в Благоевград.

Отличилите се ще получат предметни награди в размер на 20 000 лева, измежду които участие в Летен езиков курс в Центъра по английски език към АУБ, лаптопи, таблети и др. Тази година са подготвени и специални академични награди, които ще бъдат обявени на Коледа на интернет страницата и фейсбук страницата на състезанието! Наградите са осигурени от Американския университет в България и Асоциацията на възпитаниците на АУБ.

За допълнителни въпроси имейл quest@aubg.edu, на лично съобщение на предпочетения канал за комуникация сред младото поколение – фейсбук страницата AUBG MultiTalent Quest, както и на телефоните на отдел „Прием на студенти” на Американския университет в България (АУБ).