Регионално управление на образованието - Видин

Във връзка със зачестилите случаи на насилие в училищата и обсъждането им в медиите ви предлагаме в близката седмица да се включите в два УЕБИНАРА посветени съответно на

1) съвременните подходи за оценяване и справяне с НАСИЛИЕТО и ТОРМОЗА в училище

2) Ефективна и Позитивна ДИСЦИПЛИНА в клас и в училище

Датите на провеждането им са както следва:

21-22.03.2019 =>  Съвременни Ефективни подходи за Оценяване и Справяне с НАСИЛИЕТО и ТОРМОЗА в ОБРАЗОВАНИЕТО

25-26.03.2019 =>  Ефективна и Позитивна ДИСЦИПЛИНА в Клас и в Училище

В двата уебинара ще получите информация и примери как, базирайки се на нашия модел на работа, акцентиращ не толкова на административни или индивидуални, както се прави най-често у нас, а повече на общоорганизационни и групови методи (без да пренебрегваме предишните) ефективно да оценявате, превентирате, а когато се наложи и справяте, с тези масови негативни явления по един базиран на добрите практики в чужбина и нашия собствен ок. 35-годишен опит, професионален,  относително бърз, ефективен и устойчив начин.

Уебинарите се провеждат в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях.  Това се случва в платформата Zoom – най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

Ако имате някакви допълнителни въпроси и/или за заявки за участие в уебинара – пишете ни на имейла akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.