Регионално управление на образованието - Видин

Информационният център по  растителна биотехнология на Агробиоинститут, София обявява Национален конкурс за ученици, студенти и докторанти за ЕСЕ на тема: „РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група – ученици от V до VII клас

II група – ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти

Есетата се изпращат по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като участниците посочват трите си имена, класа/курса (възраст) и учебното заведение.

Краен срок: 30 април 2019г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 май 2019 на сайта на oрганизатора plantbiotech.bg.

Наградите на победителите ще се раздадат на 18 Май 2019 в рамките на „Деня на очарованието на растенията” в сградата на Биологическия факултет на Софийски университет

Всички наградени есета ще бъдат качени в сайта на Организатора – plantbiotech.bg след писмено разрешение от авторите им!

Конкурсьт се организира в рамките на проект СТАРБИОС 2, програма „ХОРИЗОНТ 2020” на ЕС

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679