Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място за помощник учител в СУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Ново село


Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Ново село Помощник учител 10.08.2021г. – 27.08.2021 г. 09316/2240

повече тук ⇒⇒⇒