Регионално управление на образованието - Видин

национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ и ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

 С Т А Т У Т

на

Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2019

 

 • В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
 • За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „ДЕТСКО ЛЯТО“.
 • Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „РАЗБИРАШ ЦЯЛАТА НЕЛЕПОСТ НА ТОЗИ ДИВ, ОБЪРКАН СВЯТ” – за литературно творчество; и „КОЙТО МАЛКО МИСЛИ, МНОГО ГРЕШИ” – за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на Никола Вапцаров.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика” е с посвещение на 500-ата годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

 

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

 І. Литературно творчество –

 А. Поезия

 Б. Проза /разказ, приказка/

 • Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

 ІІ. Журналистика –

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

 Б. Колективна /ученически екип/

 РЕГЛАМЕНТ:

 А. За раздел литература:

 • Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от V до VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката – да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5).

 

Б. За журналистическия раздел:

Индивидуално участие:

 • Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от V до VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси. 

 1. Колективно участие: 
 • Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали. 

Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА: 

 1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора/авторите, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.
 1. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 7 октомври 2019 г. на АДРЕС:

Общински детски център за култура и изкуство

гр. Русе 7005, кв. „Здравец”, ул. „Околчица” 9

За Дванадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски” 

и по интернет на адрес: obdcki1@abv.bg

 • За допълнителна информация:тел.082 845 471; 082 845 734; 0878 822 351

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: 

 1. Журито ще класира изпратените творби до 22 октомври 2019 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи на 25 октомври 2019 г. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

 

 1. Заключителният етап на Дванадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 1 ноември 2019 г. /петък/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително.

 

 1. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

 

В двата раздела – ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения. Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи.

 

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/.

 

Конкурсът за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” е вписан в КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И В Националния календар на Министерството на културата.