Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПГТ “Михалаки Георгиев”, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПГТ “Михалаки Георгиев”, гр. Видин Учител по физика и астрономия

Образователен медиатор

Продавач, бюфет

10.09.2021 г.
..09.09.2021 г.
..

09.09.2021 г.

0879 887 343

повече информация

⇒⇒⇒

⇒⇒⇒

⇒⇒⇒