Регионално управление на образованието - Видин

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме Ви, че остават още няколко дни да заявите участие в онлайн обучението на д-р Николай Николов през месец юни.

Текат последни записвания за обученията в к.к. Св. Влас през месец юли. Местата са ограничени.

ПериодМястоТемаДоп. информация
06.06.2023 г.https://zoom.us/join   ”НОВИЯТ ПРАВЕН РЕЖИМ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ”законът е в сила от 04.05.2023 г.
16-19.07.2023 г. 1.     к.к. Свети Влас, в хотел „Лунна пътека” 5*, all inclusive„АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗПКОНПИ. ОТГОВОРНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МАНДАТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И НАЧАЛОТО НА МАНДАТ 2023 – 2027 г. – НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ. АДМИНИСТРАТИВНА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА ОТ 2022 – 2023 г. В МАТЕРИЯТА НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ”Ще бъдат представени множество помощни манериали – доклади на постоянни комисии към органи по назначаване, кметове на Общини и постоянни комии към Общински съвети във връзка с изпълнение на закона, които впоследствие ще бъдат изпратени.
19-22.07.2023 г. 1.       к.к. Свети Влас, в хотел „Лунна пътека” 5*, all inclusive„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩИНИТЕ”Специален акцент е представяне на основните аспекти на Закона за защита на лицата, подаващи сигнал , както и отговорностите на администрацията във връзка с него.

При интерес моля изпратете по електронната поща своите талони за регистрация (в приложения файл).