Регионално управление на образованието - Видин

Обучение на тема: „Декларациите по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Ред за подаване до 15.05.2019 г. на годишната декларация за имущество и интереси. Правен режим, административна и съдебна практика за установяване на конфликт на интереси” пе се проведе на 29 март 2019 г. в гр. София и в гр. Стара Загора на 16.04.2019 г.

Ообучение на тема: „Новият регламент на мерките срещу пране на пари. Отговорности на държавни и общински органи” ще се проведе на 8 април 2019 г. в гр. София.

При интерес моля да се изпратят по електронната поща талони за регистрация  в посочения срок.

Подробните програми за обученията от тук.