Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място за директор в Българското средно училище “Хр. Ботев” – Братислава, Словакия

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
Българско средно училище “Хр. Ботев” – Братислава, Словакия Директор 08.10.2021 г.

повече тук ⇒⇒⇒