Регионално управление на образованието - Видин

Уважаеми колеги,

Свидетелствата за V  и IV професионално-квалификационна степен към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти – гр. Велико Търново са получени в Регионално управление на образованието – гр. Видин.

Всички участници преминали успешно обучението на тема: „Терапевтичната функция на изобразителното изкуство в детската градина и началното училище“ и успешно са положили изпит , следва да получат  свидетелствата лично срещу подпис от РУО – гр. Видин, ет. 12,  стая № 1.

Лицата придобили ПКС, следва да подадат заявление до директора на съответното училище или детска градина, за изготвяне на допълнително споразумение за полагащото им се допълнително възнаграждение. Допълнителното споразумение, следва да е в сила от 01.12.2018 г.

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО гр.  Видин