Регионално управление на образованието - Видин

Организация на дейностите по приемане на ученици в V клас в профил „Математически“  по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година ⇒⇒⇒

Образци на документи за V клас  по държавен план-прием ⇒⇒⇒