Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място за учител по физическо възпитание и спорт в СУ “П. Р. Славейков” гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “П. Р. Славейков” гр. Видин Учител по физическо възпитание и спорт 06.08.2021г. – 18.08.2021 г. 094/600218

повече тук ⇒⇒⇒