Регионално управление на образованието - Видин

ОБОБОЩЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА от тук