Регионално управление на образованието - Видин

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Има удоволствието да ви информира, за възможността за продължаващо образование по ФИЛОСОФИЯ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИТОЛОГИЯ, през учебната 2020/2021 година.

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР И ДОКТОР)

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПОЛИТОЛОГИЯ

Форма на обучение:

Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на индивидуална програма за обучение и паралелно обучение.

ФИЛОСОФИЯ

Форма на обучение:

Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на индивидуална програма за обучение и паралелно обучение.

УЧИТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ –

професионална квалификация

Форма на обучение:

– редовна и задочна;

– два семестъра.

УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ –

професионална квалификация

Форма на обучение:

– редовна и задочна;

– два семестъра.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Форма на обучение:

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление 3.3. “Политически науки” – 2 семестъра;

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления – 4 семестъра.

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Форма на обучение:

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление – 2 семестъра;

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления – 4 семестъра.

ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

Форма на обучение:

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление – 2 семестъра;

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления – 4 семестъра.

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ПОЛИТОЛОГИЯ

Форма на обучение:

Редовна, задочна и самостоятелна.

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ

Форма на обучение:

Редовна, задочна и самостоятелна.

Към катедрата функционира „Клуб на младия политолог“, който е място за дебати и дискусии по актуални политически теми между студентите политолози, както и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи“,  който е създаден през 2009 г. Той издава електронното списание „NotaBene” (notabene-bg.org) и организира периодични дискусии по теми, свързани с „горещи точки” в международните отношения и засягащи България („ЕС, Турция и Сирия”, „ЕС, Русия и анексирането на Крим”, „Енергийната независимост на България”; „Европейското интегриране на Западните Балкани” и т.н.). В тези дискусии са участвали, освен преподаватели от университета, бивши български посланици в засегнатите държави, експерти с международна известност, представители на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи, реномирани университетски преподаватели..

Катедрата организира: кръгли маси по теми с обществена значимост; национални и международни конференции, в които активно участие могат да вземат обучаващите се в университета студенти и докторанти; работи се както по национални, така и по международни образователни проекти; курсове и семинари /напр. „Предизборна кампания за местни избори“ и др.

Заповядайте при нас на адрес:

2700 Благоевград,

ул. „Иван Михайлов“, № 66

Тел: 073/ 588 520; 0882/ 938240

Факс: 073/ 88889 55 16

E-mail: filosofski@swu.bg

http://www.swu.bg