Регионално управление на образованието - Видин

Във връзка с промените в ППЗОП обнародвани в ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г. TBM Consulting  предлага на Вашето внимание обучение по актуалната тема:

ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП ОТ 1 МАРТ 2019 г.

 22 и 23 апрли 2019 г.  (8 уч. часа)

гр. София, хотел РАМАДА ****

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата

 На семинара ще научите за:

  • Изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка – провеждане на пазарни проучвания и консултации – разлики, изисквания, документиране. Обособени позиции – прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, съставяне на мотиви за липса на обособени позиции, определяне на критерии за подбор при наличие на обособени позиции, обжалване на процедури с обособени позиции.
  • Лично състояние на кандидатите/участниците – приложими обстоятелства, задължени лица, доказване на съответствие преди сключване на договор. Други национални основания за отстраняване – особености.
  • Определяне на гаранции за изпълнение– условия и подход. Определяне, деклариране и доказване на критерии за подбор. Трети лица и подизпълнители – ограничения и изисквания.
  • Ограничения и правила при оценяване на офертите.
  • Определяне на срокове за подаване на оферти и за валидност на офертите.
  • Съставяне на образци на документи, в съответствие с ППЗОП. Окомплектоване, надписване и подаване на оферти. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите – особености при документиране на работата й.
  • Сключване и изменение на договор за обществена поръчка. Особени правила при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява.
  • Задължения на възложителите във връзка с промените в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК:http://tbm-bg.com/obuchenia/266

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

 Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, 2 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

  Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 17 април 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

 ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ -GDPR ПРИ СПАЗВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗОП, ЗМП И ЗПКОНПИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ И НАСОКИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА GDPR В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР.

 28 март 2019 г.

гр. София, зала Essence Center, ул. “6- ти септември” 37

Лектор: Гергана Николова- юрист, специалист по GDPR

(Промените в Закона за защита на личните данни са вече факт и са обнародвани в Държавен вестник, брой 17 от 26 февруари 2019 г.)

 

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК: 2http://tbm-bg.com/obuchenia/267

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

 Такса за участие: 120 лв. (без вкл. ДДС)

 Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, 2 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

  Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 25 март 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

Екипът на TBM Consulting Ltd                                                                

mobile: +359 889 416 048

e-mail: office@tbm-bg.com

web: www.tbm-bg.com