Регионално управление на образованието - Видин

Национален литературен конкурс “Любовта и свободата” 2024

Свободно работно място в ППМГ “Екзарх Антим I” гр. Видин

53-ти международен епистоларен конкурс за млади хора, иницииран от Всемирния пощенски съюз

Регионален форум

Регионален форум по Модул 2. Форуми за образователни иновации на НП „Иновации в действие“ на тема „Трансформиране на творческите идеи в практически проекти“ 10 – 12 април 2024 г., гр. Видин Окончателна програма на форума Програма и график за представяне на иновативните практики Иновативни практики представени на форума Анкета проведена с участниците във форума Форумът… Прочети повече

Свободно работно място в СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Видин

Свободно работно място в ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

Резултати от Четвърти Национален ученически конкурс “Моя страна – Моя България” 2024 година

Уважаеми г-н/г-жо Началник, Резултатите от ЧетвъртиНационален ученически конкурс “Моя страна – Моя България” 2024 година сапубликувани на интернет страницата на Национално сдружение – Народнощастие на следния адрес:https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uprsavet.eu%2Fnuk-moq-strana-moq-bulgaria&data=05%7C02%7Crio_vidin%40mon.bg%7C6c4ab4c39b6c4417542108dc344383ca%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638442711817591871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ucpYA62cN2EhafoFYD1hjNnG6kmJwHXBieWVGsTg3NY%3D&reserved=0 Изказваме благодарност за съдействието. Национално сдружение –Народно щастиегр. София, ул. “Георги Сава Раковски” 188с. Горна Кремена, Община Мездраул. “Александър Стамболийски” № 9тел: 0882016953тел: 0892081891електронна поща: delovodstvo@uprsavet.eu

Покана за участие в XVII национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – 2024 г.

Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността “директор” на общински училища на територията на област Видин