Регионално управление на образованието - Видин

Връчиха дипломите на зрелостниците от Випуск 2024 г. на ППМГ „Екзарх Антим I“ 

Първа диплома от ППМГ „Екзарх Антим I” за завършено средно образование получи Християна Страхилова, която е отличникът на випуска, и има две пълни шестици на държавните зрелостни изпити – на задължителната матура по български език и литература и на избирателната по английски език. Отличията бяха връчени от началника на РУО-Видин – Веселка Асенова. Младото момиче… Прочети повече

Държавен план-прием в V клас

1.    За участие в класирането учениците подават заявление до началника на РУО – Видин в ППМГ „Екзарх Антим I”. гр. Видин на 24 – 25 юни 2024 г. 2.    Класирането се извършва в ЕИСИП въз основа на: –       резултата от националното външно оценяване по математика; –       средноаритметичната стойност от оценките от удостоверението за завършен начален… Прочети повече

Условия и ред за запознаване на учениците от IV клас с оценените им изпитни работи от националното външно оценяване

Запознаването с оценената изпитна работа на ученика от НВО в IV клас по български език и литература и по математика да се извърши на 07.06.2024 г., 10.06.2024 г. и 11.06.2024 г. от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в РУО – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, ет. 12, стая… Прочети повече

Резултати НВО 4 клас и ДЗИ

Резултатите от Националното външно оценяване на четвъртокласниците и от Държавните зрелостни изпите може да видите на https://infopriem.mon.bg/. Проверката става с входящ номер и идентификационен код

Провеждане на конкурси за заемане на свободни експертни длъжности в дирекция “Инспектиране” към Националния инспекторат по образованието

Считано от 17.05.2024 г. с място на работа – гр. София

Награда „Антим I Видински“ за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми директори и учители, Уважаеми родители, През 2016 г., във връзка с отбелязване на 200-годишнината от рождението на екзарх Антим I, Регионалното управлeние на образованието – Видин учреди ежегодна индивидуална награда „Антим I Видински“ за ученик от средната степен на обучение (VIII-XII клас) от училищата от област Видин. Тази година предстои да бъде връчена деветата… Прочети повече

СЪСТЕЗАНИЕ- МЛАДИ ТАЛАНТИ В ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН

Провеждане на националния кръг на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” през учебната 2023/2024 г. в гр. София. В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.()8.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 г.,… Прочети повече

Награждаване на победителите в Национално математическо състезание “Европейско кенгуру“ и Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

На 25.04.2024 г. от 14:30 часа в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин ще се проведе тържествено награждаване на победителите в област Видин в: Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“; Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.

Математическо състезание „Европейско кенгуру плюс“

На 20 април 2024 г. (събота) ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас. 1. Място на провеждане – ППМГ “Екзарх Антим I”, гр. Видин. 2. Явяване – Участниците се явяват НЕ по-късно от 12:00 часа на 21.04.2024 г. в ППМГ “Екзарх Антим I”, Видин 3. Начало на… Прочети повече

Свободно работно място в ОУ “Христо Ботев” – Раковица