Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

Резултати от Четвърти Национален ученически конкурс “Моя страна – Моя България” 2024 година

Уважаеми г-н/г-жо Началник, Резултатите от ЧетвъртиНационален ученически конкурс “Моя страна – Моя България” 2024 година сапубликувани на интернет страницата на Национално сдружение – Народнощастие на следния адрес:https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uprsavet.eu%2Fnuk-moq-strana-moq-bulgaria&data=05%7C02%7Crio_vidin%40mon.bg%7C6c4ab4c39b6c4417542108dc344383ca%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638442711817591871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ucpYA62cN2EhafoFYD1hjNnG6kmJwHXBieWVGsTg3NY%3D&reserved=0 Изказваме благодарност за съдействието. Национално сдружение –Народно щастиегр. София, ул. “Георги Сава Раковски” 188с. Горна Кремена, Община Мездраул. “Александър Стамболийски” № 9тел: 0882016953тел: 0892081891електронна поща: delovodstvo@uprsavet.eu

Покана за участие в XVII национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – 2024 г.

Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността “директор” на общински училища на територията на област Видин

Кампания „Походът на книгите”

Асоциация „Българска книга” организира за поредна година кампанията „Походът на книгите” с основна цел да повишава и насърчава интереса на децата към четенето и книгите. В рамките на кампанията се провеждат различни инициативи, като една от тях е „Известни българи четат на деца” — обичани и популярни личности в България прочитат откъси от любими детски… Прочети повече

Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен – 2024, гр. Пловдив

Предстои провеждане на XXI национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен, организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив, с подкрепата на Община Пловдив, РУО – Пловдив, НДД. Националният конкурс в град Пловдив е част от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2023/2024 година.

Квалификации педагогически специалисти

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, чрез Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени програми от министъра на образованието и науката. Предлаганите програми, подходящи за квалификация на педагогически специалисти: Повече информация може да получите от тук: За всякакви въпроси, касаещи организацията на обучението, може да се… Прочети повече

Конкурс за детска рисунка на тема “С Ботев в сърцето”