Регионално управление на образованието - Видин

Математическо състезание „Европейско кенгуру плюс“

На 20 април 2024 г. (събота) ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас.

1. Място на провеждане – ППМГ “Екзарх Антим I”, гр. Видин.

2. Явяване – Участниците се явяват НЕ по-късно от 12:00 часа на 21.04.2024 г. в ППМГ “Екзарх Антим I”, Видин

3. Начало на състезанието – 12:30 часа.

4. Продължителност – 75 минути.

5. Състезателни теми – 8 отделни теми за следните възрастови групи: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII-VIII клас, IX-XII клас.

6. Формат на състезанието – 7 задачи, първите 5 от които са с избираем отговор, задача 6. е със свободен отговор, а задача 7. e с подробно описание на решението.

7. Заявяване за участие – Заявки за участие ще се подават до 17.04.2024 г. по електронен път на адрес: irena.vodova@ruo.mon.bg в таблица по образец.

8. Такса за участие – Таксата за участие на всеки участник е 15/петнадесет/ лева.

9. Внасяне на такси – Таксите за участие ще бъдат приемани на 20.04.2024 г. от 12:00 в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

10. Декларация за съгласие – При внасяне на таксата за участие се представя и попълнена декларация /по приложените образци/ за съгласие за публикуване на резултатите.

11. Резултати – Резултатите и класи

Свободно работно място в ОУ “Христо Ботев” – Раковица

Информационната кампания на Министерството на здравеопазването за ползата от ваксините

Национален ученически конкурс „Дарителството като култура и начин на живот”

        ЧПГТП “Райко Цончев”, гр. Добрич със съдействието на Висше училище по мениджмънт, Регионален исторически музей – Добрич и Художествена галерия – Добрич организира Национален ученически конкурс на тема “„Дарителството като култура и начин на живот” за ученици от гимназиален етап на образование – VIII – XII клас.

          Целта е чрез подобни форуми да акцентираме върху значението на гражданското образование. Да възпитаваме учениците като активни и отговорни личности. Да стимулираме учителите към изява и удовлетвореност от преподавателската и обществената им дейност.

          Моля, за любезното Ви съдействие информацията за възможността да участват в конкурса да достигне до педагогическите съветници, психолози, учители и ученици в училищата във Вашата област !

          Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна.

         Срокът за подаване на заявки за участие е до 10.05.2024 г.

Провеждане на деветото издание на Българския географски фестивал –  Бургас, 2024 г.

Свободни работни места в ПГСС “Г. М. Димитров” – Дунавци

Покана – 27-ми Екоконкурс Старопрестолен Видин

II Национален конкурс за литературно творчество, рисунка и мултимедийна презентация „Един завет ни остави – себе си!“ – за ученици от I до XII клас

Конкурсът е посветен на личността и делото на Васил Левски и обхваща темите за родолюбието, ценностите, българския дух и култура. Крайният срок за изпращане на творбите е 15 септември 2024 г.

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024 г.

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че Областна администрация – Враца организира

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024, 

който ще се проведе в периода 27 май-2 юни.

В похода могат да вземат участие ученици от 7 до 19 години.

Писмени заявки за участие се подават на ел. поща на Областна администрация – Враца: 

obl-vr@vratsa.government.bg   или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ № 1.

Крайният срок за заявка на ученическите групи е 29 април 2024 г.

ФЕСТИВАЛ НА МАЖОРЕТНИТЕ СЪСТАВИ СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА ПАЗАРДЖИК 2024Г.