Регионално управление на образованието - Видин

Първо класиране ДПП 2024-2025 г.

12.07.2024 год.

Първото класиране вече е видимо за училищата и учениците.

Записването на учениците на първи етап се извършва в училищата, в които са приети на 15,16 и 17 юли.

Свободни работни места в СУ “Цар Симеон Велики” гр. Видин

Свободни работни места в Професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгиев – Видин

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.23-2024

Ред и условия за запознаване на учениците с оценените писмени работи от Национално външно оценяване в VII клас по БЕЛ, математика и по чужд език, проведени през учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ УЧEНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информирам Ви, че на 02 юли 2024 г., 03 юли 2024 г. и 04 юли 2024 г. учениците от VII клас и техните родители, имат възможност да се запознаят с оценените писмени работи от НВО по БЕЛ, математика и по чужд език, в електронна среда.

Запознаването с индивидуалните резултати на учениците ще се извърши от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в STEM-центъра в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

За учениците от VII клас запознаването с резултатите от проверените изпитни работи по български език и литература, математика и по чужд език се извършва в присъствието на родител/настойник.

· При запознаване със съответната писмена работа, учениците от VII клас представят служебна бележка.

Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от VII клас, от НВО по БЕЛ, математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

· Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

· Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

· Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Свободно работно място в ОУ “Любен Каравелов” гр. Видин

Резултатите от първи етап на класирането в държавния план-прием в V клас.

Резултатите от първи етап на класирането в държавния план-прием в V клас се проверяват в портала https://infopriem.mon.bg.

Достъпа до портала се осъществява с входящия номер и кода за достъп от служебната бележка.

Записване на класираните ученици на първи етап на класирането:

Място на записване: ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин;

Срок на записване: от 28.06.2024 г. до 01.07.2024 г. (включително);

Необходими документи: заявление до директора на училището и оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка.

Свободни учителски места в българските училища в Прага и Братислава

Условия и ред за запознаване на учениците от X клас с оценените им изпитни работи от националното външно оценяване

Запознаването с оценените индивидуални работи на ученика от националното външно оценяване в X клас НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език, и ИТДК да се извърши в периода от 24 юни 2024 г., 25 юни 2024 г. и 26 юни 2024 г. от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в следните училища:

1. За оценените индивидуални работи на ученика от изпита по български език и

литература, в ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин.

2. За оценените индивидуални работи на ученика от изпита по чужд език

английски език и руски език, в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин.

3. За оценените индивидуални работи на ученика от изпитите по математика и

ИТИДК, в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език става в присъствието на председателя и/или член на РКПОИР чрез влизане в сайта:

https://results10.mon.bg с определени права на достъп.

Запознаването с оценената индивидуална работа от НВО по ИТИДК се извършва през изпитната система exams.mon.bg

Запознаването с оценената индивидуална работа се извършва в присъствието на председателя и/или член на РКПОИР от НВО по ИТИДИК.

Ученикът може да се запознае с оценената му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване X клас по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език, и ИТИДК като спазват условията разписани в процедурата.

Процедурата по запознаване с оценената индивидуална работа на ученика е следната:

  • ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.