Регионално управление на образованието - Видин

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024 г.

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че Областна администрация – Враца организира

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024, 

който ще се проведе в периода 27 май-2 юни.

В похода могат да вземат участие ученици от 7 до 19 години.

Писмени заявки за участие се подават на ел. поща на Областна администрация – Враца: 

obl-vr@vratsa.government.bg   или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ № 1.

Крайният срок за заявка на ученическите групи е 29 април 2024 г.

ФЕСТИВАЛ НА МАЖОРЕТНИТЕ СЪСТАВИ СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА ПАЗАРДЖИК 2024Г.

Национален литературен конкурс “Любовта и свободата” 2024

Свободно работно място в ППМГ “Екзарх Антим I” гр. Видин

53-ти международен епистоларен конкурс за млади хора, иницииран от Всемирния пощенски съюз

Регионален форум
Форумът ще се проведе в периода 10 – 12 април 2024 г. в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин.

Начало на събитието – 10.04.2024 г. от 14:30 часа.

Презентациите или видеоклиповете на участниците, които ще бъдат споделени на форума, както и кратко описание на иновативната дейност се качват на същия адрес при регистрацията на един от участниците за всяко училище. Качване на материали за форума е възможно само през акаунт от вида (ime@edu.mon.bg).

Технически изисквания за изготвянето на презентациите:

  • Размер на слайда: 16:9 – Widescreen. Активиране в PowerPoint 2013 (или по-нова версия): меню “Desgin” (“Дизайн”), “Slide Size” (“Размер на слайда”), “Widescreen (16:9)”(Широкоекранен (16:9).
  • Вмъкване на всички използвани шрифтове в презентацията. Активиране: меню “File” (“Файл”), “Options” (“Опции”), “Save” (“Запази”), “Embed fonts in file” (“Вмъкни шрифтовете във файла”).
  • При запис: меню “File” (“Файл”), “Save as” (“Запази като”), “Save as type” (“Запази като вид”), “PowerPoint Presentation (“Презентация на PowerPoint”). Файлът следва да бъде с разширение “РРТХ”.
  • За максимално добра видимост се препоръчва до 5 реда текст на слайд и използване на по-голям размер на шрифта.
  • Препоръчително е презентацията да бъде с не повече от 20 слайда.
  • Максимален обем 1 GB.

Технически изисквания за изготвянето на видеоклиповете:

  • Продължителност до 10 минути.
  • Формат МР4 пo възможност, “Widescreen (16:9)” (“Широкоекранен (16:9)”)
  • Максимален обем 1 GB.

За допълнителни въпроси и контакти:

Светла Антонова  – заместник-директор по учебната дейност в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин – 0882 210548;

Галя Павлова – старши експерт по български език и литература в РУО – Видин – 0895 771008;

Ирена Водова – старши експерт по математика в РУО – Видин – 0895 771010.
Свободно работно място в СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Видин

Свободно работно място в ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

Резултати от Четвърти Национален ученически конкурс “Моя страна – Моя България” 2024 година

Уважаеми г-н/г-жо Началник,

Резултатите от Четвърти
Национален ученически конкурс “Моя страна – Моя България” 2024 година са
публикувани на интернет страницата на Национално сдружение – Народно
щастие на следния адрес:
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uprsavet.eu%2Fnuk-moq-strana-moq-bulgaria&data=05%7C02%7Crio_vidin%40mon.bg%7C6c4ab4c39b6c4417542108dc344383ca%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638442711817591871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ucpYA62cN2EhafoFYD1hjNnG6kmJwHXBieWVGsTg3NY%3D&reserved=0

Изказваме благодарност за съдействието.


Национално сдружение –
Народно щастие
гр. София, ул. “Георги Сава Раковски” 188
с. Горна Кремена, Община Мездра
ул. “Александър Стамболийски” № 9
тел: 0882016953
тел: 0892081891
електронна поща: delovodstvo@uprsavet.eu

Покана за участие в XVII национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – 2024 г.