Регионално управление на образованието - Видин

КОНКУРСИ

04.12.2023 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

Конкурсната комисия, определена със Заповед №РД09-3802/21.11.2023 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин, реши:

Няма допуснати кандидати

17.11.2023 г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПРИРОДНИ НАУКИ ЕКОЛОГИЯ“ В ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ” (ОМДК), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – ВИДИН

06.11.2023 год.

РЕЗУЛТАТИ от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин, както следва:

  • Първо място – Кристина Димитрова
  • Второ място – Янна Александрова

01.11.2023 год.

Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин, приключва без крайно класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.

19.10.2023 год.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“  в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

25.09.2023 год.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология“  в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

05.09.2023 год.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПРИРОДНИ НАУКИ ЕКОЛОГИЯ“ В ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ” (ОМДК), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – ВИДИН

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин.

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел АПФСИО, РУО – Видин:

• Първо място – Людмил Иванов

• Второ място – Йорданка Ценова

Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин, приключва без класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ“ В ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСТЛУЖВАНЕ” (АПФСИО), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – ВИДИН

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър:

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/86035

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ НАЧАЛЕН ЕТАП“ В ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ” (ОМДК), РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – ВИДИН

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“  в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

Обявление “старши експерт за обучението в начален етап”, РУО – Видин