Регионално управление на образованието - Видин

Екип участници за участие в дейностите по проект 2019-1-BG01-KA201-062599 “Let’s Move The Classroom To The Museums” по Програмата „Еразъм+” ⇒⇒⇒

Кандидатстване за участие в дейностите по проект
2019-1-BG01-KA201-062599 по Програмата „Еразъм+”

  • информация за проекта от тук
  • формуляр за кандидатстване от тук