Регионално управление на образованието - Видин

Математическо състезание „Европейско кенгуру плюс“

На 20 април 2024 г. (събота) ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас.

1. Място на провеждане – ППМГ “Екзарх Антим I”, гр. Видин.

2. Явяване – Участниците се явяват НЕ по-късно от 12:00 часа на 21.04.2024 г. в ППМГ “Екзарх Антим I”, Видин

3. Начало на състезанието – 12:30 часа.

4. Продължителност – 75 минути.

5. Състезателни теми – 8 отделни теми за следните възрастови групи: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII-VIII клас, IX-XII клас.

6. Формат на състезанието – 7 задачи, първите 5 от които са с избираем отговор, задача 6. е със свободен отговор, а задача 7. e с подробно описание на решението.

7. Заявяване за участие – Заявки за участие ще се подават до 17.04.2024 г. по електронен път на адрес: irena.vodova@ruo.mon.bg в таблица по образец.

8. Такса за участие – Таксата за участие на всеки участник е 15/петнадесет/ лева.

9. Внасяне на такси – Таксите за участие ще бъдат приемани на 20.04.2024 г. от 12:00 в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

10. Декларация за съгласие – При внасяне на таксата за участие се представя и попълнена декларация /по приложените образци/ за съгласие за публикуване на резултатите.

11. Резултати – Резултатите и класи

Свободно работно място в ОУ “Христо Ботев” – Раковица

Покана – 27-ми Екоконкурс Старопрестолен Видин

II Национален конкурс за литературно творчество, рисунка и мултимедийна презентация „Един завет ни остави – себе си!“ – за ученици от I до XII клас

Конкурсът е посветен на личността и делото на Васил Левски и обхваща темите за родолюбието, ценностите, българския дух и култура. Крайният срок за изпращане на творбите е 15 септември 2024 г.

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024 г.

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че Областна администрация – Враца организира

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024, 

който ще се проведе в периода 27 май-2 юни.

В похода могат да вземат участие ученици от 7 до 19 години.

Писмени заявки за участие се подават на ел. поща на Областна администрация – Враца: 

obl-vr@vratsa.government.bg   или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ № 1.

Крайният срок за заявка на ученическите групи е 29 април 2024 г.

ФЕСТИВАЛ НА МАЖОРЕТНИТЕ СЪСТАВИ СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА ПАЗАРДЖИК 2024Г.

Национален литературен конкурс “Любовта и свободата” 2024

Свободно работно място в ППМГ “Екзарх Антим I” гр. Видин

53-ти международен епистоларен конкурс за млади хора, иницииран от Всемирния пощенски съюз

Свободно работно място в СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Видин