Регионално управление на образованието - Видин

Трето класиране

Третото класиране вече е видимо за училищата и учениците.

Записването на учениците на трети етап се извършва в училищата, в които са приети на 01 и 02 август.

Минимален и максимален бал трети етап на класиране

Свободни места за трето класиране

Срока за подаване на заявления за трето класиране е 26.07. и 27.07.2023 год.

Свободно работно място в ПГСС “Г. М. Димитров” гр. Дунавци

ВНИМАНИЕ – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП – ДПП 2023г.

Второто класиране вече е видимо за училищата и учениците.

Записването на учениците на втори етап се извършва в училищата, в които са приети на 20,21 и 24 юли. Незаписалите се ученици си губят местата.

Обучение Тракийски университет – Стара Загора

Свободно работно място в ПТГ “Васил Левски” гр. Видин

ВНИМАНИЕ – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП – ДПП 2023г.

Записването на учениците на първи етап се извършва в училищата, в които са приети на 13,14 и 17 юли.

Свободни работни места в БСУ “Христо Ботев” гр. Братислава

Свободно работно място в ОУ “Васил Левски” Бойница

Провеждане на обучение за външни инспектори в НИО