Регионално управление на образованието - Видин

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024 г.

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че Областна администрация – Враца организира

LXXVI Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“- 2024, 

който ще се проведе в периода 27 май-2 юни.

В похода могат да вземат участие ученици от 7 до 19 години.

Писмени заявки за участие се подават на ел. поща на Областна администрация – Враца: 

obl-vr@vratsa.government.bg   или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ № 1.

Крайният срок за заявка на ученическите групи е 29 април 2024 г.