Регионално управление на образованието - Видин

ВНИМАНИЕ – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП – ДПП 2023г.

Записването на учениците на първи етап се извършва в училищата, в които са приети на 13,14 и 17 юли.