Регионално управление на образованието - Видин

Програма „Научи се да даряваш”

Програмата „Научи се да даряваш” е насочена към ученици от I до XII клас и учители от цялата образователна система. Програмата се реализира в продължение на осем години от БДФ, като цели да образова децата в ценностите на дарителството и доброволчеството чрез теоретични знания и практически уроци и инициативи. Тя предлага адаптирани от професионалисти над 300 урока в различни сфери (дарителство и доброволчество, гражданско общество и демократични ценности, опазване на природата и грижи за животните, отношение и толерантност към специалните потребности, лидерство и личностно развитие и т.н.). Разработена е за ученици от до XII клас и се осъществява в 30 учебни часа.

Учителите преминават предварително обучение по програмата, като им се дава възможност да ползват менторска подкрепа от екипа на БДФ през цялата учебна година. Целият набор от теми, уроци, насоки, участието на външни гости практици и професионалисти в различни сфери, помагат на децата да надградят своите лични качества и да подобрят социалните си умения. В годините инициативите и дейностите, провеждани от БДФ, са доказали положителното си въздействие върху цялостното представяне на децата в училище и въвличането на родителите и местните общности в образователния процес. През изминалите осем години в програмата „Научи се да даряваш” са се включили над 130 учители от близо 70 населени места в страната и са обхванати над 4500 ученици. Във връзка с изложеното моля да информирате директорите на училищата във Вашата област за провежданата от БДФ програма „Научи се да даряваш”.

По програмата могат да кандидатстват учители, класни ръководители от I до IV клас или учители на ученици от до XII клас, които имат интерес към темите и желание• за работа по програмата през цялата учебна година. В приложената обява са посочени документите, с които учителите могат да кандидатстват, и имейлът, на който да ги изпратят. Обръщаме внимание, че срокът за кандидатстване е удължен до 13 юни 2023 г.