Регионално управление на образованието - Видин

Задължения на работодателите по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 7 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова Програма:1. Цели, действие и приложимост на новия закон.2. Задължени лица – работодатели в публичния, частния сектор и общините.3. Задължения за работодателите, които произтичат от новия закон4. Видове канали за подаване на информация и подпомагане на лицето, подало информация. Вътрешен канал. Документиране. Външен канал за подаване на информация. Регистър, допълнителни правила. Централен орган.5. Защитата на физически лица, които подават сигнали за нарушения и която информация им е станали известна в работен контекст. Забрана за всякаква форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:– временно отстраняване или уволнение;– в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;– изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;– отказ за осигуряване на обучение на работника или служителя;– отрицателна оценка на работата;– прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност;принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;– пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;– отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време;– предсрочно прекратяване на срочен трудов договор;– включване в списък в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа (черен списък). 6. Глоби и санкции за работодателите.7. Отговорност на лицата, подаващи сигнали. Граници. Злоупотреба с право. Делата „Шамари“. Цена 100 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.ВИЖТЕ ПОВЕЧЕРЕГИСТРАЦИЯ
При участие в две обучения – 10 % отстъпка от цената; при участие в три – 15 %КАЛЕНДАР С ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕМИНАРИ ВИЖТЕ ТУК

Китов център ЕООД, т. 0892 2411 office@kitovcenter.comwww.kitovcenter.com