Регионално управление на образованието - Видин

БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

Присъствено & Online обучение | 27 и 28 юни 2023 г.Семинарът запознава с изискванията на стандарта и представя основните проемни в последното издание БДС EN ISO/IEC 17025:2018.С цел по-добро разбиране на тези изисквания обучението е разделено в два дни: първият съдържа подробно представяне на изискванията на стандарта, а през втория се акцентира върху тяхното практическо прилагане, чрез упражнения по неопределеност на измерванията, валидиране на методики и още.
За кого е подходящо обучението: ръководители на организации; представители на ръководството; одитори „от втора страна“;мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление; консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление; всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика. запиши се
Допълнителна информация
Цена : 300 лв. без ДДС
Място на провеждане: 1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност: един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа
Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. За онлайн формата –  изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.Запитване за фирмено обучение