Регионално управление на образованието - Видин

СЪСТЕЗАНИЕ- МЛАДИ ТАЛАНТИ В ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН

Провеждане на националния кръг на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” през учебната 2023/2024 г. в гр. София.

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.()8.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 г., изменена със заповед РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД 09-1248/ 14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 093084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-220/22.04.2024 г. на началника на РУО София-град за определяне на Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова” за училище домакин на националния кръг на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” през учебната 2023/2024 г. Ви уведомяваме, че националният кръг на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” ще се проведе на 27.04.2024 г. в гр. София.

Училище домакин на националния кръг на Националното състезание ,Млади таланти в интериорния дизайн” е Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова”, гр. София – ул. „Балша” № 2.

Класираните за национален кръг ученици трябва да се явят в хотел „Рай”- ул. „Академик Никола Обрешков” М 7 за гр. Шумен и хотел „Кибела” — ул. „Александър фон Хумболт” 26 за всички останали градове, за настаняване на 26.04.2024 г. (петък) след 14.00 ч. Началото на състезанието е на 27.04.2024 г. на бул. „Александър Стамболийски” № 173, където в 13.30 ч. ще бъдат наградени и победителите.

Програмата на състезанието и спонсорите са публикувани на интернет страницата на ПГД „Елисавета Вазова” в секция „Училищен живот”: http://pgdsofa.com.

В националния кръг за всяка дисциплина участват учениците, класирани на училищния кръг. Националният етап е в две възрастови групи: първа — представяне на оригинални частични интериорни решения; втора — представяне на визуализиран 3D идеен проект и оригинални интериорни решения по изработения идеен проект.

За допълнителна информация: Мария Кючукова — учител по професионална подготовка, тел. 0886710306.

Награждаване на победителите в Национално математическо състезание “Европейско кенгуру“ и Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

На 25.04.2024 г. от 14:30 часа в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин ще се проведе тържествено награждаване на победителите в област Видин в:

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“;

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.

Математическо състезание „Европейско кенгуру плюс“

На 20 април 2024 г. (събота) ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас.

1. Място на провеждане – ППМГ “Екзарх Антим I”, гр. Видин.

2. Явяване – Участниците се явяват НЕ по-късно от 12:00 часа на 21.04.2024 г. в ППМГ “Екзарх Антим I”, Видин

3. Начало на състезанието – 12:30 часа.

4. Продължителност – 75 минути.

5. Състезателни теми – 8 отделни теми за следните възрастови групи: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII-VIII клас, IX-XII клас.

6. Формат на състезанието – 7 задачи, първите 5 от които са с избираем отговор, задача 6. е със свободен отговор, а задача 7. e с подробно описание на решението.

7. Заявяване за участие – Заявки за участие ще се подават до 17.04.2024 г. по електронен път на адрес: irena.vodova@ruo.mon.bg в таблица по образец.

8. Такса за участие – Таксата за участие на всеки участник е 15/петнадесет/ лева.

9. Внасяне на такси – Таксите за участие ще бъдат приемани на 20.04.2024 г. от 12:00 в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

10. Декларация за съгласие – При внасяне на таксата за участие се представя и попълнена декларация /по приложените образци/ за съгласие за публикуване на резултатите.

11. Резултати – Резултатите и класи

II Национален конкурс за литературно творчество, рисунка и мултимедийна презентация „Един завет ни остави – себе си!“ – за ученици от I до XII клас

Конкурсът е посветен на личността и делото на Васил Левски и обхваща темите за родолюбието, ценностите, българския дух и култура. Крайният срок за изпращане на творбите е 15 септември 2024 г.

ФЕСТИВАЛ НА МАЖОРЕТНИТЕ СЪСТАВИ СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА ПАЗАРДЖИК 2024Г.

Национален литературен конкурс “Любовта и свободата” 2024

53-ти международен епистоларен конкурс за млади хора, иницииран от Всемирния пощенски съюз

Покана за участие в XVII национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – 2024 г.

Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен – 2024, гр. Пловдив

Предстои провеждане на XXI национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен, организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив, с подкрепата на Община Пловдив, РУО – Пловдив, НДД. Националният конкурс в град Пловдив е част от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2023/2024 година.