Регионално управление на образованието - Видин

Регионален форум
Форумът ще се проведе в периода 10 – 12 април 2024 г. в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин.

Начало на събитието – 10.04.2024 г. от 14:30 часа.

Презентациите или видеоклиповете на участниците, които ще бъдат споделени на форума, както и кратко описание на иновативната дейност се качват на същия адрес при регистрацията на един от участниците за всяко училище. Качване на материали за форума е възможно само през акаунт от вида (ime@edu.mon.bg).

Технически изисквания за изготвянето на презентациите:

  • Размер на слайда: 16:9 – Widescreen. Активиране в PowerPoint 2013 (или по-нова версия): меню “Desgin” (“Дизайн”), “Slide Size” (“Размер на слайда”), “Widescreen (16:9)”(Широкоекранен (16:9).
  • Вмъкване на всички използвани шрифтове в презентацията. Активиране: меню “File” (“Файл”), “Options” (“Опции”), “Save” (“Запази”), “Embed fonts in file” (“Вмъкни шрифтовете във файла”).
  • При запис: меню “File” (“Файл”), “Save as” (“Запази като”), “Save as type” (“Запази като вид”), “PowerPoint Presentation (“Презентация на PowerPoint”). Файлът следва да бъде с разширение “РРТХ”.
  • За максимално добра видимост се препоръчва до 5 реда текст на слайд и използване на по-голям размер на шрифта.
  • Препоръчително е презентацията да бъде с не повече от 20 слайда.
  • Максимален обем 1 GB.

Технически изисквания за изготвянето на видеоклиповете:

  • Продължителност до 10 минути.
  • Формат МР4 пo възможност, “Widescreen (16:9)” (“Широкоекранен (16:9)”)
  • Максимален обем 1 GB.

За допълнителни въпроси и контакти:

Светла Антонова  – заместник-директор по учебната дейност в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин – 0882 210548;

Галя Павлова – старши експерт по български език и литература в РУО – Видин – 0895 771008;

Ирена Водова – старши експерт по математика в РУО – Видин – 0895 771010.
Добри иновативни практики

Добри иновативни практики – ОУ “Любен Каравелов” гр. Видин

Проект: традиции и обичаи в родния край – ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

Осигуряване на приемственост в обучението по български език и литература в начален етап чрез въвеждането на метода ,,ученици обучават ученици‘‘ –  СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Брегово

Товари. Класификация на товарите. Транспортни опаковки

СУ Св.св. Кирил и Методий гр. Видин 

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“

Във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад с № 80898-306/07.10.2019 г. относно изпълнението на Националната програма „Иновации в действие“: