Регионално управление на образованието - Видин

Регионален форум
Форумът ще се проведе в периода 10 – 12 април 2024 г. в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин.

Начало на събитието – 10.04.2024 г. от 14:30 часа.

Презентациите или видеоклиповете на участниците, които ще бъдат споделени на форума, както и кратко описание на иновативната дейност се качват на същия адрес при регистрацията на един от участниците за всяко училище. Качване на материали за форума е възможно само през акаунт от вида (ime@edu.mon.bg).

Технически изисквания за изготвянето на презентациите:

 • Размер на слайда: 16:9 – Widescreen. Активиране в PowerPoint 2013 (или по-нова версия): меню “Desgin” (“Дизайн”), “Slide Size” (“Размер на слайда”), “Widescreen (16:9)”(Широкоекранен (16:9).
 • Вмъкване на всички използвани шрифтове в презентацията. Активиране: меню “File” (“Файл”), “Options” (“Опции”), “Save” (“Запази”), “Embed fonts in file” (“Вмъкни шрифтовете във файла”).
 • При запис: меню “File” (“Файл”), “Save as” (“Запази като”), “Save as type” (“Запази като вид”), “PowerPoint Presentation (“Презентация на PowerPoint”). Файлът следва да бъде с разширение “РРТХ”.
 • За максимално добра видимост се препоръчва до 5 реда текст на слайд и използване на по-голям размер на шрифта.
 • Препоръчително е презентацията да бъде с не повече от 20 слайда.
 • Максимален обем 1 GB.

Технически изисквания за изготвянето на видеоклиповете:

 • Продължителност до 10 минути.
 • Формат МР4 пo възможност, “Widescreen (16:9)” (“Широкоекранен (16:9)”)
 • Максимален обем 1 GB.

За допълнителни въпроси и контакти:

Светла Антонова  – заместник-директор по учебната дейност в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин – 0882 210548;

Галя Павлова – старши експерт по български език и литература в РУО – Видин – 0895 771008;

Ирена Водова – старши експерт по математика в РУО – Видин – 0895 771010.
Организиране изпълнението на дейностите по Национална програма „Обучение за ИТ умeния и кариера” за   учебната 2023/2024 г.

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на интернет страницата на МОН на следния е-адрес: https://mon.bg/bg/101254

Програмата предлага формат за обучение на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по специалността „Приложно програмиране” от професията „Приложен програмист” от професионалното направление  „Компютърни науки“ от СППОО.

Обучението по програмата е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионалното направление „Компютърни науки“ от СППОО.

В обучението могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалността „Програмно осигуряване” от професията „Програмист” с придобиване на II степен на професионална квалификация и да надградят професионалната си квалификация, като придобият III степен по специалността „Приложно програмиране” от професията „Приложен програмист”.

Обучението на учениците по програмата се организира присъствено, от разстояние в електронна среда (ОРЕС), в смесена форма – присъствено и ОРЕС в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите и за учениците от област Видин се подпомага от Център Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Техническия университет, София

Информация за обучението по  НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на специално разработената платформа на следния е-адрес: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/

Срокът за кандидатстване за включване в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера”  е до 09.10.2023 г., 23:59 часа чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр за набиране на кандидати на адрес:

https://it-kariera.mon.bg/e-learning  или https://forms.gle/PxYZmLZmKwv92ni37

Входящият тест за учениците от X клас  за прием в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера”ще се проведе в онлайн платформата чрез линк, който кандидатът ще получи на е-поща, с която се е регистрирал за участие на следните дати:

 • 15.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа;
 • 22.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа (резервната дата).

Априлско състезание за четене с разбиране за ученици на възраст 6 – 14 години

Информация за  Априлското състезание за четене с разбиране за ученици на възраст 6 – 14 години е публикувана на платформата платформата „Книговище.бг:  www.knigovishte.bg

Училищата може да участват в провеждането му след преценка от учителите на предлаганото съдържание в платформата и на качеството на въпросите.

Отговорни за съдържанието на платформата – текстове и въпроси към тях, са нейните създатели, а изборът на текстовете е личен избор на ученика и/или на учителя.

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. КУЛА

Информация за работното място ⇒⇒⇒