Регионално управление на образованието - Видин

Условия и ред за запознаване на учениците от X клас с оценените им изпитни работи от националното външно оценяване

Запознаването с оценените индивидуални работи на ученика от националното външно оценяване в X клас НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език, и ИТДК да се извърши в периода от 24 юни 2024 г., 25 юни 2024 г. и 26 юни 2024 г. от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в следните училища:

1. За оценените индивидуални работи на ученика от изпита по български език и

литература, в ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин.

2. За оценените индивидуални работи на ученика от изпита по чужд език

английски език и руски език, в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин.

3. За оценените индивидуални работи на ученика от изпитите по математика и

ИТИДК, в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език става в присъствието на председателя и/или член на РКПОИР чрез влизане в сайта:

https://results10.mon.bg с определени права на достъп.

Запознаването с оценената индивидуална работа от НВО по ИТИДК се извършва през изпитната система exams.mon.bg

Запознаването с оценената индивидуална работа се извършва в присъствието на председателя и/или член на РКПОИР от НВО по ИТИДИК.

Ученикът може да се запознае с оценената му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване X клас по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език, и ИТИДК като спазват условията разписани в процедурата.

Процедурата по запознаване с оценената индивидуална работа на ученика е следната:

  • ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.