Регионално управление на образованието - Видин

СЪСТЕЗАНИЕ- МЛАДИ ТАЛАНТИ В ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН

Провеждане на националния кръг на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” през учебната 2023/2024 г. в гр. София.

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.()8.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 г., изменена със заповед РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД 09-1248/ 14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 093084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-220/22.04.2024 г. на началника на РУО София-град за определяне на Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова” за училище домакин на националния кръг на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” през учебната 2023/2024 г. Ви уведомяваме, че националният кръг на Националното състезание „Млади таланти в интериорния дизайн” ще се проведе на 27.04.2024 г. в гр. София.

Училище домакин на националния кръг на Националното състезание ,Млади таланти в интериорния дизайн” е Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова”, гр. София – ул. „Балша” № 2.

Класираните за национален кръг ученици трябва да се явят в хотел „Рай”- ул. „Академик Никола Обрешков” М 7 за гр. Шумен и хотел „Кибела” — ул. „Александър фон Хумболт” 26 за всички останали градове, за настаняване на 26.04.2024 г. (петък) след 14.00 ч. Началото на състезанието е на 27.04.2024 г. на бул. „Александър Стамболийски” № 173, където в 13.30 ч. ще бъдат наградени и победителите.

Програмата на състезанието и спонсорите са публикувани на интернет страницата на ПГД „Елисавета Вазова” в секция „Училищен живот”: http://pgdsofa.com.

В националния кръг за всяка дисциплина участват учениците, класирани на училищния кръг. Националният етап е в две възрастови групи: първа — представяне на оригинални частични интериорни решения; втора — представяне на визуализиран 3D идеен проект и оригинални интериорни решения по изработения идеен проект.

За допълнителна информация: Мария Кючукова — учител по професионална подготовка, тел. 0886710306.