Регионално управление на образованието - Видин

Награда „Антим I Видински“ за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми директори и учители,

Уважаеми родители,

През 2016 г., във връзка с отбелязване на 200-годишнината от рождението на екзарх Антим I, Регионалното управлeние на образованието – Видин учреди ежегодна индивидуална награда „Антим I Видински“ за ученик от средната степен на обучение (VIII-XII клас) от училищата от област Видин.

Тази година предстои да бъде връчена деветата по ред награда.

Подборът ще бъде извършен след предложения от училищата по определени критерии.

От 2017 година наградата се връчва на 24 май – Ден светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Срокът представяне на мотивирано предложение от училищата до Регионално управление на образованието – Видин  за двама ученици от гимназиален етап, които отговарят на установените критерии е 10 май 2024 г.

Приложение: Критерии за награда „Антим I Видински“ .