Регионално управление на образованието - Видин

Национален ученически конкурс „Дарителството като култура и начин на живот”

        ЧПГТП “Райко Цончев”, гр. Добрич със съдействието на Висше училище по мениджмънт, Регионален исторически музей – Добрич и Художествена галерия – Добрич организира Национален ученически конкурс на тема “„Дарителството като култура и начин на живот” за ученици от гимназиален етап на образование – VIII – XII клас.

          Целта е чрез подобни форуми да акцентираме върху значението на гражданското образование. Да възпитаваме учениците като активни и отговорни личности. Да стимулираме учителите към изява и удовлетвореност от преподавателската и обществената им дейност.

          Моля, за любезното Ви съдействие информацията за възможността да участват в конкурса да достигне до педагогическите съветници, психолози, учители и ученици в училищата във Вашата област !

          Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна.

         Срокът за подаване на заявки за участие е до 10.05.2024 г.