Регионално управление на образованието - Видин

Кампания „Походът на книгите”

Асоциация „Българска книга” организира за поредна година кампанията „Походът на книгите” с основна цел да повишава и насърчава интереса на децата към четенето и книгите. В рамките на кампанията се провеждат различни инициативи, като една от тях е „Известни българи четат на деца” — обичани и популярни личности в България прочитат откъси от любими детски книги.

Тринадесетото издание на кампанията ще се проведе с партньорството на Министерството на образованието и науката в периода 2 — 23 април 2024 година.

Директорите на училищата в областта да преценят възможността техните ученици и учители да се включат в инициативата „Известни българи четат на деца”, част от кампанията „Походът на книгите”.