Регионално управление на образованието - Видин

ОБЩИНА БУРГАС, КЪЩА МУЗЕЙ „ПЕТЯ ДУБАРОВА”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2024

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката.

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен  до 12 клас).

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

         Поезия – до пет стихотворения

         Проза – до три разказа( обем на разказа-до 7 страници)

Конкурсът е анонимен.

Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес.  Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас 8000

ул. “Гладстон“ 68

Къща музей “Петя Дубарова“

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани

Крайният срок за изпращане е 31 март 2024г.

Телефон за справки: 056 / 81-41-10

e-mail: museumdubarova@abv.bg