Регионално управление на образованието - Видин

СТАТУТ НА ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ДУНАВСКИ СЛАВЕИ“

 РУСЕ 9-10 МАРТ 2024 г.

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.

РЕГЛАМЕНТ

РАЗДЕЛ І

НАРОДНО ПЕЕНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ НЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ!

­    – ПЪРВА ГРУПА –  ДО 4 КЛАС, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

    – ВТОРА ГРУПА – ОТ 5 ДО 7 КЛАС, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

    -ТРЕТА ГРУПА – ОТ 8 ДО 12 КЛАС, ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ДО НАВЪРШВАНЕ НА 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ КЪМ ДАТАТА НА КОНКУРСА /ДАТАТА НА НАГРАЖДАВАНЕ/

    – ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ОТ 18 ДО 20 ГОДИНИ

 1. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ ПО ДВА КУПЛЕТА ОТ ВСЯКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 5 МИНУТИ.
 2. ЗА ВТОРА И ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕДНАТА ОТ ПЕСНИТЕ ДА Е БЕЗМЕНЗУРНА /1 КУПЛЕТ/.
 3. СЪПРОВОДЪТ Е ПОЖЕЛАНИЕ ОТ ОРКЕСТЪР ДО 5 ЧОВЕКА, МОЖЕ И СЪПРОВОД НА АКОРДЕОН И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ. ДОПУСКА СЕ И СИНБЕК – ДО 2 КУПЛЕТА.

РАЗДЕЛ ІІ

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ НЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ!!

ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ СА КАКТО В РАЗДЕЛ – 1 НАР.ПЕЕНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ТРАДИЦИОННИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ: КАВАЛ, ГАЙДА, ГЪДУЛКА, ТАМБУРА – С ДВЕ ПИЕСИ.
 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА АКОРДЕОН. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ ФОЛКЛОРНИ ПИЕСИ.
 3. ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ДВЕ ПИЕСИ ДО 5 МИНУТИ.
 4. УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ЯВЯВАТ САМОСТОЯТЕЛНО БЕЗ СЪПРОВОД.
 5. ЗА ВТОРА  И ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕДНАТА ПИЕСА ДА Е БЕЗМЕНЗУРНА.

  РАЗДЕЛ ІІІ

КАМЕРНИ ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ – ЛЮБИТЕЛИ, ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОР, МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА.

      В ДВЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 • ПЪРВА ГРУПА – ОТ 10 ДО 14 ГОДИНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО
 • ВТОРА ГРУПА – ОТ 15 ДО 19 ГОДИНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО

КАМЕРНИ ВОКАЛНИ ГРУПИ

КАМЕРНИТЕ ВОКАЛНИ ГРУПИ ВКЛЮЧВАТ: ДУЕТИ, ТРИА, КВАРТЕТИ, КВИНТЕТИ И СЕКСТЕТИ.

 1. РАЗРЕШЕН Е СЪПРОВОД НА ОРКЕСТЪР ИЛИ СИНБЕК.
 2.  ИЗПЪЛНЕНИЯТА МОЖЕ И ДА СА АКАПЕЛНИ.
 3. УЧАСТНИЦИТЕ В ТРИТЕ КАТЕГОРИИ ИЗПЪЛНЯВАТ ДВЕ ПЕСНИ – ОБРАБОТКА И/ИЛИ АВТОРСКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ 6 МИНУТИ. ЕДНОГЛАСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НЕ СЕ ДОПУСКАТ.

     КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ

КАМЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ ВКЛЮЧВАТ ДО 7 ЧОВЕКА:

 • СМЕСЕНИ
 1. УЧАСТНИЦИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДВЕ ПИЕСИ – ОБРАБОТКА И/ИЛИ АВТОРСКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ.
 2. НЕ СЕ ДОПУСКАТ КЛАСИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВИОЛОНЧЕЛО И КОНТРАБАС.

РАЗДЕЛ ІV

ХОРОВИ СЪСТАВИ, ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ

ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – ДО 20 ГОДИНИ.

УЧАСТНИЦИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ – ЛЮБИТЕЛИ, ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОР, МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА.

ХОРОВИ СЪСТАВИ

 1. МИНИМАЛЕН БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 8 ЧОВЕКА. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ АВТОРСКА И/ИЛИ ОБРАБОТКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ.
 2. ЕДНОГЛАСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ СЕ ДОПУСКАТ. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ АКАПЕЛНИ МНОГОГЛАСНИ ПЕСНИ, ЧИИТО АВТОРИ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ.

ОРКЕСТРИ

 1. МИНИМАЛЕН БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 8 ЧОВЕКА.
 2. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ ПИЕСИ ЖАНРОВО РАЗЛИЧНИ С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИН.
 3. ПИЕСИТЕ СА АВТОРСКА И/ИЛИ ОБРАБОТКА, ЧИИТО АВТОРИ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ.
 4. ОРКЕСТРИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ДВА ВИДА:

            А) ЕДНОРОДНИ

            Б) СМЕСЕНИ

 1. НЕ СЕ ДОПУСКАТ СЪВРЕМЕННИ И КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КОНТРАБАС И ВИОЛОНЧЕЛО.

АНСАМБЛИ – ХОР И ОРКЕСТЪР

 УЧАСТНИЦИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ – ЛЮБИТЕЛИ, ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОР, МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА.

ДОПУСКАТ СЕ ЕДНОГЛАСНИ,  ДВУГЛАСНИ  И МНОГОГЛАСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ДВЕ ПЕСНИ / АВТОРСКИ ИЛИ ОБРАБОТКИ / С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ СЪС СЪПРОВОД НА ЕДИН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ОРКЕСТЪР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. 16-ТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА Е ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.

КЛАСИРАНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ /НАРОДНО ПЕЕНЕ ИЛИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТ/  НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО ВЪВ ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / 5-7 КЛАС / ПОЛУЧАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В МАЙСТОРСКИ КЛАС ИЛИ КУРС ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА  НАРЕДБАТА  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.

 • КЛАСИРАНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО  МЯСТО ДО НАВЪРШВАНЕ НА 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ВЪВ ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /8 – 12 КЛ./ ИМАТ ПРАВО НА ЕДНОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ  ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА  НАРЕДБАТА  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.
 • ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ВЪВ КОЙ КЛАС Е УЧАСТНИКА КЪМ ДАТАТА НА КОНКУРСА. / АКО ЕВЕНТУАЛНО СЕ НАЛОЖИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ПРЕЗ ЛЯТОТО ПОРАДИ ДАДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СЕ ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ ЗАВЪРШЕНИЯ КЛАС ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА!/
 • ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ СТАВА ПО ТОЧКОВАТА СИСТЕМА – ДО 10 ТОЧКИ.
 • ВЪВ ВСЕКИ РАЗДЕЛ И ВЪЗРАСТОВА ГРУПА СЕ ДАВАТ САМО ПО ЕДНА ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДА, БЕЗ НАГРАДИТЕ ДА СЕ ДУБЛИРАТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА.
 • УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ РАЗДЕЛ  / НАРОДНО ПЕЕНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /  И ВТОРИ РАЗДЕЛ / ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ-ИНДВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ/  В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДО 10 ГОДИНИ, СЕ НАГРАЖДАВАТ С ДИПЛОМ „ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ” И „МНОГО ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ”
 • УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ  РАЗДЕЛ СЕ ОЦЕНЯВАТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ. В ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ /ХОРОВИ СЪСТАВИ, ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ/ НЯМА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.
 • КЛАСИРАНЕТО ВЪВ ВТОРИ РАЗДЕЛ /ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ/ Е ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПО ВИДОВЕ ИНСТРУМЕНТИ.
 • ПООЩРИТЕЛНИТЕ НАГРАДИ СА ПО ПРЕЦЕНКА НА ЖУРИТО.
 • ЖУРИТО ЩЕ ПРИСЪДИ НАГРАДА ЗА НАЙ-МАЛЪК ИЗПЪЛНИТЕЛ.
 • ПРАВО НА ЖУРИТО И ОРГАНИЗАТОРИТЕ Е ДА ОПРЕДЕЛЯТ И ПРЕЦЕНЯТ, КОИ НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ, С КОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КОНКУРСНИЯ РЕПЕРТОАР ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ГАЛА-КОНЦЕРТА. 
 • ЗА ГАЛА-КОНЦЕРТА УЧАСТНИК, ГРУПА, ХОР ИЛИ ОРКЕСТЪР ИЗПЪЛНЯВАТ САМО ЕДНА БЪРЗА ПЕСЕН / ПИЕСА.
 • ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ БЛАГОДАРНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ЗА ТОЧНО ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА, КАТО ПРЕВИШИЛИТЕ ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧАСТИЕ ЩЕ БЪДАТ ДЕКЛАСИРАНИ.
 • В ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ВПИСВАТ ИМЕНАТА НА КОМПОЗИТОРИТЕ НА ПИЕСИТЕ (ОБРАБОТКИТЕ).
 • В ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПОСОЧЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НА РЪКОВОДИТЕЛЯ /ПРИДРУЖИТЕЛЯ/ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.
 • ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 5.02.2024 г. НА АДРЕС ИЛИ ИМЕЙЛ:

              7005 ГРАД РУСЕ

              Ж.К. “ЗДРАВЕЦ”

          УЛ. “ОКОЛЧИЦА” № 9

                       ДИРЕКТОР /ЗА ШЕСТНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС/

                             e – mail: obdcki1@abv.bg;

                ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ: 082/ 84 54 71

     0878 822360– СВЕТЛАНА НЕДКОВА

 1.  ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА ИЗГОТВЯТ ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, С КОЙТО ВСИЧКИ ЩЕ БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ ДО 1.03.2024 Г.
 2. НОЩУВКИТЕ И ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. ПРИ ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОСИГУРЯВАТ МЯСТО ЗА НОЩУВАНЕ В ХОТЕЛ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ. ЗАЯВКИ ЗА НОЩУВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 5.02.2024 г., КАТО ПОСОЧИТЕ ОБЩИЯ БРОЙ НА НОЩУВАЩИТЕ (КОЛКО МЪЖЕ И ЖЕНИ).
 3. УЧАСТНИЦИТЕ НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ В КОНКУРСА.
 4. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „САВА ОГНЯНОВ“ / ДОХОДНО ЗДАНИЕ /
 5. УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНО ЖУРИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОФ. АКАД. МИЛЧО ВАСИЛЕВ ОТ АМТИИ, ГРАД ПЛОВДИВ И САШКА ЧЕНКОВА – ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ В НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ”, ГР. КОТЕЛ. ГОСТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЧЛЕН НА ЖУРИ НАРОДНАТА ПЕВИЦА ПЕТЯ ПАНЕВА.
 6. ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА COVID–19 И НЕПРЕДВИДЕНО СЪЗДАДЕНИ С НЕЯ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОРГАНИЗИТОРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ОТМЕНЯТ КОНКУРСА ИЛИ ДА СМЕНЯТ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ, КАТО ЗА ТОВА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ МИНИМУМ 7 /СЕДЕМ/ ДНИ ПРЕДИ ОБЯВЕНИТЕ ДАТИ                                   09 И 10 МАРТ 2024 г.